Kategorie

Výrobci

Obchodní podmínky

Martin Šimák TOP PAPÍR velkoobchod

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují základní vztahy mezi prodávajícím, firmou Top Papír velkoobchod Martin Šimák, tř.Edvarda Beneše 1979/1b, 50012 Hradec Králové (dále jen „prodávající“) a zákazníkem firmy Top Papír velkoobchod Martin Šimák, tř.Edvarda Beneše 1979/1b, 50012 Hradec Králové (dále jen „kupující“).

Prodávající

Top Papír velkoobchod, Martin Šimák, tř.Edvarda Beneše 1979/1b, 50012 Hradec Králové, IČ: 76510433

Kupující

Koncový uživatel – kupujícím nakupované zboží není určeno k dalšímu prodeji. Obchodní vztah vzniká v momentě, kdy kupující předá prodávajícímu všechny požadované údaje potřebné k uzavření platné objednávky. Jde o základní údaje o kupujícím (jméno a příjmení, případně název firmy, IČ, DIČ, adresa, e-mail nebo jiné údaje, které mají být uvedeny na nákupních dokladech) nutné k bezproblémovému vyřízení objednávky. Obchodní vztah může být navázán následujícím způsobem:

 1. registrace kupujícího do systému internetového obchodu – po vyplnění všech požadovaných údajů je navázán platný obchodní vztah a zákazník může bez problémů nakupovat v prostředí internetové prodejny,
 2. Písemná objednávka – veškeré údaje nutné k uzavření platné objednávky jsou zaslány faxem, poštou nebo prostřednictvím e-mailu,
 3. Telefonická objednávka – obchodní vztah je sjednán ústně, prostřednictvím telefonního aparátu
 4. Osobní kontakt – obchodní vztah je navázán přímo na prodejních místech prodávajícího.

Prodejce kancelářských potřeb,…….. atp. – kupujícím nakupované zboží je určeno k dalšímu prodeji. Pro navázání takovéhoto obchodního vztahu musí kupující předložit prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Obchodní vztah může být navázán následujícím způsobem:

 1. registrace kupujícího do systému internetového obchodu – po vyplnění všech potřebných údajů a zaslání všech požadovaných dokumentů je navázán platný obchodní vztah (zasláno přístupové jméno a heslo) a zákazník může bez problémů nakupovat v prostředí internetové prodejny,
 2. osobní kontakt – veškeré doklady nutné k navázání platného obchodního vztahu jsou předány kupujícím přímo zástupci prodávajícího.
 3. Možnost zaslání všech potřebných dokladů poštou, faxem nebo e-mailem.

II. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré shromažďované osobní údaje o kupujícím považuje za přísně důvěrné a jejich užívání je spojeno výhradně s plněním vzniklých obchodních vztahů. Dále prohlašuje, že tyto údaje nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetím osobám atp., s výjimkou případů souvisejících s plněním dohodnutých smluvních vztahů (např. poskytnutí potřebných údajů přepravci zboží) nebo kdy je k tomu povinován jinými právními předpisy.

Kompletní poučení o právech a povinnostech uživatelů podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů naleznete zde.

III. Objednávka a nákup zboží

Zboží, které je v obchodní nabídce prodávajícího může být objednáno/nakoupeno následujícím způsobem:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.toppapir.cz (dále jen „e-shop),
 2. písemná objednávka – zákazník posílá objednávku poštou, faxem nebo prostřednictvím e-mailu na elektronickou adresu info@toppapir.cz
 3. telefonická objednávka
 4. osobní odběr

ad a) Kupující poskytne formou registrace všechny potřebné údaje důležité pro navázání platného obchodního vztahu (čl.1 těchto obchodních podmínek).

ad b) U tohoto způsobu objednání je nutné v objednávce uvést:

 • jméno a příjmení kupujícího, příp. obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH (pokud kupující není v obchodním vztahu k prodávajícímu a nakupuje poprvé - výpis z obchodního rejstříku, kopie živnostenského listu, případně registrace k dani DPH
 • Název a objednávané množství zboží
 • Jednotkovou cenu
 • Dodací podmínky – způsob odebrání a dodání
 • Hlavní adresa (brána jako fakturační), případně adresa dodání
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • jiné údaje důležité pro zákazníka….

ad c) telefonní kontakty naleznete zde.

ad d) adresa a otevírací doba provozovny:

Top Papír

Prodejní sklad – Třebovle 136 
281 63 Třebovle

otevírací doba: po - pá: 07.00-15.30.hod.

IV. Cena zboží

Koncový uživatel: Aktuální ceny zboží jsou pro koncového kupujícího zpřístupněny on-line v internetovém obchodě – www.toppapir.cz .

Prodejce kancelářských potřeb: ceny jsou smluvní a kupující je u této formy obchodního vztahu o aktuálních velkoobchodních cenách pravidelně informován. Při nákupu přes internetový obchod vychází objednávka z běžných koncových cen, ale po obdržení objednávky zpravidla dochází k jejich snížení. Toto ovlivňuje např. délka obchodního vztahu, objednávané množství atp. Možné je rovněž získat postupně lepší cenové hladiny, které se projeví po přihlášení do obchodu.

 

V. Platební podmínky

 1. platba na dobírku – při doručení zboží přebírá hotovost od kupujícího přepravce,
 2. platba předem – zboží je odesláno v momentě připsání částky stanovené proforma fakturou na účet prodávajícího
 3. platba na fakturu se splatností – pouze pro stálé obchodní partnery (prodejce kancelářských potřeb atp.) nebo na základě individuální dohody

VI. Dodací podmínky

Osobní odběr – kupující prokáže svou identitu (platný občanský průkaz nebo cestovní pas), případně předloží pověření (oprávnění) od majitele firmy nebo statutárního orgánu firmy.

„Do domu“ zvolenou přepravní službou - veškeré zboží, které prodávající má skladem je standardně expedováno do 24hod od přijetí objednávky. U platby předem je zboží expedováno v momentě připsání celkové prodejní ceny objednaného zboží na účet prodávajícího. Celková doba doručení tedy závisí na zvoleném způsobu objednání, způsobu zaplacení zboží a zvoleném druhu dopravy.

Druhy přepravy:

DPD balíková přeprava – do 24hod. od expedice

TOPTRANS paletová přeprava  - do 48hod od expedice

Top Papír – firemní přeprava – zpravidla v den expedice

Kupující je povinen již při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (množstevní kontrola, druhová kontrola, stav zásilky) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné, zaměněné nebo viditelně poškozené zásilky. Neúplnost, záměna zboží nebo případné poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit prodávajícímu (nejlépe e-mailem na adresu info@toppapir.cz ), sepsat s dopravcem protokol o škodách a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Jakmile stvrdí kupující svým podpisem převzetí zásilky (v dokladech přepravce), nemá na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok.

VII. Dopravné a balné

Cena přepravy PPL a Česká pošta je účtována dle sazebníků platných v den objednávky. U objednávek v souhrnné hodnotě nad 15.000,-Kč (vč.DPH) je u těchto druhů přepravy účtována cena ve výši 0,-Kč.

Cena firemní přepravy (Top Papir) je do 50 km zdarma; nad 50km dle dohody a vzdálenosti adresy doručení - limit pro nulovou cenu je u tohoto druhu přepravy stanoven částkou 5.000,-Kč bez DPH, tzn. tato částka je účtována pouze u objednávek  jejíž hodnota nepřesáhne 5.000,-Kč bez DPH, u částky nad tuto hodnotu je cena tohoto druhu přepravného účtována ve výši 0,-Kč, vyjma paletové přepravy, která je kalkulovaná dle ceníku firmy TOPTRANS.

Balné účtujeme ve výši 150 Kč bez DPH.

VIII. Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. umožňuje prodávající kupujícímu vrátit zakoupené zboží zpět a to do 14 dnů od jeho doručení. Toto platí pro zboží, které bylo nakoupeno jinak než osobně. Zboží odešlete nejlépe doporučeně na adresu prodávajícího – na adresu uvedenou v nákupních dokladech. V případě, že zákazník pošle zboží na dobírku, nebude prodávající vrácení akceptovat a zboží nepřevezme. Při splnění těchto podmínek bude nakupujícímu vrácena finanční částka za vrácené zboží, nikoliv za dopravné.
Při nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme schopni akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Výše uvedené se nevztahuje na:

– zboží vyráběné speciálně na přání kupujícího, případně zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem
– dodávku zboží, u kterého došlo k porušení originálního obalu nebo které je už nějakým způsobem spotřebitelem použito

VIII. Záruční podmínky

Na veškeré zboží nabízené prodávajícím je poskytována záruka v souladu s právními předpisy ČR. Standardní záruční doba je 24 měsíců, není-li uvedeno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem uvedeným v dodacích dokladech.

Podrobné vymezení záručních podmínek naleznete v Reklamačním řádu prodávajícího.

IX. Závěrečná ustanovení

Obchodní podmínky zveřejněné na těchto stránkách jsou platné od 1. 6. 2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Schválil: Martin Šimák, majitel firmy