Přímé náhradní plnění

Zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců? Pak vám zákon ukládá, § 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a to ve výši 4 %. Pokud tuto kvótu nesplňujete, naše služba Přímého náhradního plnění je ideálním řešením.

V naší firmě zaměstnáváme více než 50 % osob se zdravotním znevýhodněním. Jakožto registrovaná chráněná dílna můžeme na veškeré u nás zakoupené zboží poskytnout přímé náhradní plnění. K tomu vám ještě dokážeme vytvořit cenovou nabídku na míru.

Chci řešit náhradní plnění

Jak to funguje?

Způsoby plnění povinného podílu zaměstnávání OZP

Zaměstnavatelé mohou plnit povinný podíl některým ze způsobů uvedených v § 81 odst. 2 zákona o zaměstnanosti nebo jejich vzájemnou kombinací:

 1. Odebírání výrobků nebo služeb nebo zadávání zakázek je pro účely plnění povinného podílu možno realizovat jen od subjektů uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti, tj. od subjektů, se kterými Úřad práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti nebo od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance (dále jen „dodavatel“). Ověření dodavatele náhradního plnění:  Úřad práce
 2. Odvodem do státního rozpočtu který činí 2,5 násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního roku za každou OZP, kterou by  zaměstnavatel měl zaměstnat.

  Příklad odvodu do státní kasy na 1 zaměstnance kterého měl zaměstnávat:
  Za 1. čtvrtletí v roce 2023 činila průměrná měsíční mzda 41.265 Kč . Platba zaměstnavatele se vypočte jako 2,5násobek průměrné měsíční mzdy, což je  103.162,5 Kč.

 3. Zaměstnáváním OZP 
Náhradní plnění je zdarma

Pozor na přefakturaci!

Náhradní plnění je zdarma a nelze jej přefakturovat. Pokud Vám dodavatel nabízí náhradní plnění za příplatek, většinou se jedná o přefakturované náhradní plnění přes pochybnou chráněnou dílnu. Takovýto způsob nelze považovat za správný a v případě kontroly bude penalizován.

Zajistěte si přímé náhradní plnění na rok 2023 

 • veškeré vztahy s našimi odběrateli jsou zajištěny smluvně
 • zboží dodáváme my, naše společnost, žádná třetí osoba
 • vše je naprosto transparentní, odběrateli nehrozí žádné pokuty ze strany úřadů za obcházení zákona
 • je to ZDARMA!
Slevy pro firmy

Objevte výhody našeho speciálního programu pro firemní klienty. Ceny poptávaných produktů individuálně přizpůsobíme vašim potřebám. Postup je snadný - vyplňte formulář, my vás kontaktujeme, domluvíme výši slevy a vy můžete hned nakupovat. Jsme přesvědčeni, že náš flexibilní přístup bude podporou pro váš růst a úspěch.

Kontaktní formulář

Pro navázání spolupráce prosím vyplňte níže uvedený formulář. Následně vás budeme kontaktovat a společně domluvíme veškeré detaily. Případně kontaktujte přímo Martina Šimáka: msimak@toppapir.cz nebo na tel: 722 908 667